skip to Main Content
Lavt selvværd og mindfulness

Lavt selvværd og hjertets længsler efter en positiv selvfornemmelse

Lavt selvværd er et problem, som mange kender til, selvom ikke alle anerkender, hvor stort et problem det faktisk kan være. Men et lavt selvværd udfordrer vores psykiske velvære, og kan lede til stress, angst og depression.

Lavt selvværd er dog noget, der kan forandres. Så selvom du er udfordret på det lige nu, er det ikke ensbetydende med, at det er noget, der skal følge dig resten af livet.

Herunder kan du læse om lavt selvværd ud fra en moderne psykologisk forståelse, suppleret med en buddhistisk filosofisk og psykologisk forståelse. Begge dele er metoder, som jeg integrerer i mit arbejde med mennesker

Du kan læse om:

• Hvad er selvværd

• Årsagen til lavt selvværd

• Hjertets længsel efter kærlighed

• Buddhistisk forståelse af lavt selvværd

•Hjælp til lavt selvværd – alle fortjener et godt liv

 

 Hvad er selvværd?

Ud fra en moderne psykologisk forståelse, er selvværd den værdi, vi giver os selv som mennesker. Når du har et sundt selvværd, er der god kontakt til dine livsværdier og et naturligt mod til at følge dem. Det vil føles helt naturligt, fordi din grundopfattelse er, at du fortjener et godt liv.

Selvværdet er din følelse af at være god nok, som du er, som menneske. Selvværd skal altså ikke forveksles med selvtillid, som er en tillid til, at du er god til at udføre en opgave eller at du har tillid til at du mestrer bestemte færdigheder.

Et sundt selvværd opbygges gennem varme, nærværende forældre, der er interesserede i dig som menneske og lærer dig at rumme dine følelser.

Har du et lavt selvværd, kan du godt have en god selvtillid, men selvtilliden vil lettere kunne få sig et knæk, end hvis dit selvværd er højt.

Der er naturligvis forskellige grader af lavt selvværd – også alt efter hvilke situationer du befinder dig i. Og vigtigst af alt, så er selvværdet foranderligt, og kan forbedres langt op i voksenlivet.

Årsagen til lavt selvværd

Lavt selvværd skabes som udgangspunkt i barndommen. Hvis børn vokser op i et ”almindeligt” hjem, men med følelsesmæssigt eller fysisk fraværende forældre, får de ikke de nødvendige byggesten til et sundt og stærkt selvværd.

Bliver de således ikke mødt af nærværende omsorgspersoner, der viser ægte interesse for dem, vil et barn ubevidst konkludere, at det ikke er værd at elske – en angst fyldt situation for et barn, der er 100% afhængig af forældrene.

Måske kan forældrene ikke rumme bestemte følelser som fx vrede eller ked-af-det-hed. Derfor bliver disse følelser ikke mødt, og bliver i stedet noget, der skal skjules og gemmes væk. Så lavt selvværd kan ledsages af en usund selvbebrejdelse, følelsen af forkerthed og skam. For vi føler jo de følelser, der ikke må være der.

”Så jeg er nok forkert og ikke værd at elske,” vil man tænke. Konstante afvisninger er direkte selvværdsnedbrydende.

Når mennesker vil have individuel hjælp til et problem, fortæller de ofte, at følelser ikke var noget, de talte om i barndomshjemmet. Men følelsesmæssig intelligens er vigtig for at navigere klogt i livet og kan sidestilles med et sundt selvværd. Så jeg hjælper mange med at blive gode til at identificere, forstå og håndtere deres følelser.

Den konkurrenceprægede individualisme, der er fremherskende i vores kultur i dag, har øget begæret efter et højt selvværd. Det skubber til forestillingen om, at vi skal yde 120% på alle parametre – og naturligvis helt perfekt. Men det kan ingen mennesker leve op til, og måske er det heller ikke værd at forsøge, hvis prisen er selvhad, selvbebrejdelse og selvkritik.

Alvorlig sygdom, dødsfald, en negativ tankestil eller selvkritik kan også devaluere selvværdet, og har man i forvejen et lavt selvværd, kan sociale medier være yderligere en forstærkende faktor. Billeder på sociale medier er alligevel kun et forvrænget udsnit af virkeligheden, men kan for mange virke virkeligt.

kvinde styrker lavt selværd

Hjertets længsel efter kærlighed

Et lavt selvværd kan føles som en mangeltilstand, hvor hjertefølelsen mærkes låst og tom.

Vi søger helt naturligt at fylde hjertet med glæde og kærlighed, men ved vi ikke, hvor og hvordan vi skal opnå det, kommer vi til at lide i stedet for.

Det er nærliggende for mange at søge udad (eller kompensere) efter noget, der kan opbygge selvværdet. Vi leder måske efter det hos andre mennesker, gennem arbejde, motion, mad, alkohol eller shopping, så vi glemmer måske at kigge indad. Det er helt naturligt, for det er smerteligt at mærke et såret hjerte, der higer efter kærlighed og anerkendelse.

Men at fortsætte den ydre søgen bliver i sidste ende den største smerte.

Mange forveksler selvtillid med selvværd, og søger ydre ros og anerkendelse for at booste selvtilliden. Men glæden er kort, og den fortsatte jagt på flere boost fortsætter, så glæden kan gentages. Men den løfter ikke selvværdet, der blot har brug for en nærværende anerkendelse af, at det er godt nok blot at være dig. At du har ret til at fylde i denne verden og gøre noget godt for dig selv.

Den følelse kan du som voksen få gennem udviklingen af din indlevelsesevne, egenomsorg, følelsesmodning, sunde ligeværdige relationer og ved at lære dine følelser at kende, så de kan vendes til en indre styrke og accept af, at du er god nok som du er. Den buddhistiske forståelse af mindfulness og meditation i kombination med samtaleterapi er meget gavnligt til at opnå netop det.

Dybe relationer, stærkt nærvær med andre mennesker fylder også hjertet med varme. Blot det at vi er værd at være nærværende med, at blive lyttet til og set, som dem vi er, varmer hjertet og løsner det. En glæde, der ikke kan erstattes af (selvtillids)anerkendelser og ros for noget, vi har ydet.

At være nærværende med sig selv er en stor glæde – hvilket andet projekt er vigtigere end at give dig selv betydning, så du kan indgå i sunde ligeværdige relationer med andre?

Gratis afklaringssamtale 

Buddhistisk forståelse af lavt selvværd

I buddhismen, som mindfulness oprindeligt stammer fra, bruges ikke begreber som selvtillid, selvværd osv.

At have værdi som menneske er en mental tilstand, der trænes gennem fx meditation og mindfulness, taknemmelighed, gavmildhed, venlighed og medfølelse.

Sindstilstanden bestemmer, hvordan vi møder og rummer indre og ydre oplevelser. Følelserne mærkes naturligvis i kroppen, men det er sindet og den mentale tilstand, der bestemmer, om og hvordan vi møder det – fx om det er med bebrejdelser eller omsorg.

Vi bruger ofte metaforen at sætte iltmasken på os selv, før vi gør det på andre (med henvisning til at rede os selv først for at kunne redde andre). Det er bogstaveligt talt det, der praktiseres gennem mindfulness og meditation i den oprindelige form fra buddhismen.

Vi tager os kærligt af os selv og vores velbefindende, så vi har overskud til at gøre det samme for andre mennesker. Balancen ligger i at være lige så gavmilde over for os selv som for andre. Naturligvis uden at det bliver naivt.

I vores konkurrenceprægede og individualistiske kultur er det dog ikke altid en let balance, fordi vi uheldigvis ofte måler vores egen værdi i forhold til andres. Er vi mere eller mindre værd end dem, vi sammenligner os med?

Men da et grundelement i den buddhistiske filosofi er, at alle mennesker har betydning og ens værdi, aflæres sindet i at scanne verden for, hvor i hierarkiet vi befinder os. Det frigiver enorme mængder af energi, som vi så kan bruge på noget mere betydningsfuldt.

Selvfordømmelse er ofte en stor del af problemet i lavt selvværd. Dertil kan nogle mennesker føle egen skyld i, at de har det som de har det. Det forstærker den smertefulde tilstand, og forhindre mange i at række ud efter hjælp.

Mennesker med lavt selvværd vil desuden have en tendens til at tilsidesætte sig selv og deres behov. Men gennem forståelsen af, at vi alle har betydning, vil det kunne forandre den måde, vi er i verden på. Gennem mindfulness træning udvikler vi indlevelsesevnen, og får mod til at give kærlighed og omsorg til os selv i samme grad som til en kær ven.

Indlevelse i os selv og andre er derfor en sundere måde at opfatte os selv på, end når vi sammenligner os med andre. Kærligvenlig egenomsorg er en langt stærkere resurse end selvværdet. Og indlevelse i én selv og andre udelukker på ingen måde en positiv selvopfattelse.

Hjælp til lavt selvværd – alle fortjener et godt liv

Alle mennesker bliver næret af kærlighed. Men nogle gange kan det være svært virkeligt at få lov til at elske en person med lavt selvværd, fordi det kan være svært at tage imod den, når der er mindreværdsproblemer.

Samtidig er en af problematikkerne, at det lave selvværd kan blive forstærket, fordi vi ikke rigtig føler os elskede.

Gennem terapi i kombination med mindfulness og compassion øvelser, kan hjertet løsnes, og vi kan begynde at tage imod kærligheden – en uvurderlig hjælp til lavt selvværd.

Et sundt følelsesliv, hvor vi kan forstå og håndtere de følelser, der må opstå, gør os mere socialt kompetente til at indgå i fællesskaber, så det giver energi.

Når vi kan håndtere egne følelser og tanker, bliver vi i stand til også at kunne rumme andre mennesker bedre. Samtidig lærer vi at sætte sunde grænser, så vi ikke går på kompromis med vores inderste værdier, men får mod til at leve efter dem.

 

Lyder det som noget, du længes efter, så læs mere om mit spirituelle mindfulness og meditationsforløb:

Kom på plads i dig selv og stå stærkere i forholdet til andre 

Vil du have hjælp til lavt selvværd?

Lad os tage en snak om, jeg kan hjælpe dig.

Bestil gratis afklaringssamtale >>

 

Kærligst Lise Lotte

 

Læs også artiklen: Få bedre selvværd: Undgå at sammenligne dig med andre!

 

Mindfulness og lavt selvværd. Lise Lotte Trujillo underviser i mindfulness.
Mindfulness og dårligt selvværd. Lise Lotte Trujillo underviser i mindfulness.

 

Lise Lotte Trujillo har siden starten af 1990erne haft en særlig interesse for den nødvendige balance mellem krop og sind. Hendes passion er at hjælpe andre med at finde nøglen til et mindre stressfyldt, mere balanceret og meningsfyldt liv. Lise Lotte er blandt andet uddannet akupunktør, Narrativ Samtaleterapeut, MBSR mindfulness lærer fra Aarhus Universitet og er sideløbende meget optaget af den oprindelige psykologi og filosofi fra buddhismen, der har mere en 2.500 års visdom at trække på.

Hun er blandt pionererne indenfor online mindfulness undervisning.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back To Top

Vil du sove godt igen?

 

Kurset indeholder:

 

5 korte og overkommelige mikropodcasts med konkrete redskaber til en god nattesøvn, skøn morgen & dejlig dag.

 

Det koster 0 kr., og du kan altid afmelde dig igen, hvis du ønsker det

God nattesøvn – skøn morgen – dejlig dag