skip to Main Content

GIV SLIP PÅ DEN INDRE DOMMER – 4 TRIN TIL MERE RO OG LIVSGLÆDE

Et fleksibelt og effektivt online kursus over 8-uger, som du kan følge hjemme hos dig selv, når det passer dig!

Giv slip på den indre dommer - 4 trin til mere ro og livsglædeLænges du efter:

 • At føle glæde
 • At bevare roen i sociale sammenhænge
 • At føle dig samhørig med din omverden
 • At turde stå ved dig selv som den du er
 • At føle dig god nok som du er
 • At sige fra på en kærlig måde
 • At markere dine grænser tydeligere
 • At føle dig ligeværdig med andre mennesker

Så er kurset: Giv slip på den indre dommer – 4 trin til ro og livsglæde noget for dig.

Giv slip på den indre dommer – 4 trin til ro og livsglæde er et online kursus, der over 8 uger udvikler din evne til at holde af dig selv som du er med en uforbeholden accept af dig selv.

Kurset bygger på en velgennemprøvet og effektfuld metode, som udgør det etiske fundament i mindfulness. Det går helt enkelt ud på at man ved at forbedre forholdet til sig selv også får et bedre forhold til alle andre mennesker, så det bliver lettere og mere glædesfyldt at være i verden.

Kurset er for dig, der:

 Altid tager dig af andre, men ofte glemmer dig selv

 Oplever at det er anstrengende at være sammen med andre mennesker

 Kritiserer dig selv for ikke at gøre det godt nok

 Føler dig opgivende

 Oplever at tankerne og følelserne løber af med dig

 Føler dig ensom – også når du er sammen med andre mennesker?

 Har lavt selvværd og er træt af at sammenligne dig med andre

Du bliver guidet trin for trin igennem forløbet, så du skridt for skridt udvikler mere ro og tillid, mere selvværd og accept. På den måde bliver det meget lettere at udvikle et godt forhold til dine medmennesker og omgivelser.Undervejs lærer du også at bevare din indre ro i længere tid ad gangen, så du når at få styr på dine følelser og i højere grad bevarer din ligevægt i hverdagen.

 

På kurset får du:

+ 4 online undervisningsmoduler på mp3 lyd, med solid og velgennemprøvet viden der virker

+ 8 guidede og livsforandrende meditationer på mp3, specielt lavet til dette kursus – til download, som du kan bruge igen og igen

+ Fordybende hjemmeopgaver / refleksioner på arbejdsark til hvert modul (Pdf)

Alt sammen værdifulde dele, der tilsammen udvikler din evne til at føle venlighed, medfølelse, medglæde og til at navigere gennem din dag med mere ro og balance.

+ Derudover får du mellem hvert modul den nyeste viden om:

 • hvorfor er det vigtigt at du er følelsesmæssigt intelligent?
 • hvilken betydning har din impulskontrol?
 • hvordan undgår du at brænde ud gennem venlighed og medfølelse?
 • hvad er spejlneuroner, og hvilken betydning har det for os mennesker?
 • hvorfor er meditation så vigtigt for at udvikle alle de positive følelser?
 • hvorfor bliver vi mere robuste og glade gennem medfølelse?

 

+ Du får også en afsluttende individuel mentorsession på 25 minutter, hvor du kan få helt personlig sparring til din videre fordybelse. Afholdes senest 4 uger efter fjerde modul

+ Bonusinterview med stresspsykolog Uffe Damborg, som fortæller om hans egne erfaringer med de 4 trin – både personligt og professionelt.

+ Bonusinterview med Jens Klostergaard – Coaching og lederskab – som trækker en tråd mellem relationsteori og mindfulness i praksis samt fortæller om kommunikation og samarbejde.

+ Evig adgang til kurset, interview -arkiv og bibliotek i det fælles forum, hvor der løbende kommer nyt til.

Giv slip på den indre dommer – 4 trin til ro og livsglæde indeholder:

PÅ FØRSTE MODUL arbejder vi med evnen til at ønske det bedste for os selv og for alle andre mennesker. Det gøres ved at træne evnen til at ønske det gode fremfor det dårlige – være overbærende fremfor at være fordømmende. At være kærlig og venlig fremfor at være vred og frustreret. At være kærlig, venlig og åben fremfor vred, fordømmende og lukket. Her skaber vi fundamentet til at give slip på den indre dommer og til at blive mere nænsomme, tolerante og rummelige.

PÅ ANDET MODUL arbejder vi med evnen til at føle empati og medfølelse – både med os selv og med andre – fremfor at føle medlidenhed eller foragt. Det er vigtigt at være medfølende over for sig selv i stedet for hele tiden at kritisere sig selv, hvis man vil have et bedre forhold til sig selv. Hvis ikke man har et godt forhold til sig selv kan det være svært at have et godt forhold til andre. Her arbejder vi med at kende forskel på empati og medfølelse, og hvorfor det er så vigtigt at genkende forskellen. Hvordan kan vi hjælpe andre med ægte glæde og samtidigt undgå at brænde ud.

PÅ TREDJE MODUL bygger vi videre på de to foregående gange og arbejder med at kunne glædes over andres succes. Det er sundt for os selv at føle glæde på andres vegne fordi det giver en indre følelse af ro og lykke, når man kan glæde sig over at det går andre godt – uden at være misundelig. På tredje trin får du forståelsen for, at glæde ikke er en begrænset ressource  men at der er nok til os alle.

PÅ FJERDE OG SIDSTE MODUL  samler vi op fra de første 3 gange og afslutter med, hvordan du opretholder den indre ro og ligevægt – også når din verden virker kaotisk. Her på sidste modul kan du få overblik over om du har områder, hvor du gerne vil forfine metoden og fordybe dig yderligere. Du kan her begynde at reflektere over det du vil bruge din personlige mentor session til.

 

Hvordan foregår det helt praktisk?

Når du har reserveret din plads på kurset, får du straks en mail med dine login oplysninger til online kurset, hvor modulerne bliver frigivet et ad gangen. Du kan lytte til bonusmaterialet med det samme og der vil løbende blive lagt nye interviews i det fælles forum. Anden praktisk information får du, når der er brug for det.

Kurset er bygget op sådan, at du på startdatoen får tilsendt første modul og derefter hver anden uge. Det giver dig 14 dage til at dykke ned i hvert modul, som er fyldt med unik og værdifuld viden, meditationer og refleksioner. Mellem hvert modul får du supplerende viden til at fordybe dig yderligere i metoden. Det kan fx være inden for forskning, hjernens fysiologi  osv. Senest 4 uger efter sidste modul frigives, kan du afholde din afsluttende 25 minutters mentorsession med mig.

Vigtige datoer på Giv slip på den indre dommer – 4 trin til mere ro og livsglæde:

Du får adgang til modulerne:

1: Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.30

2: Tirsdag denn 15. maj 2018 kl. 19.30

3: Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.30

4: tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.30

Du får bonus-viden til at fordybe dig yderligere:

1: Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.30

2: Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.30

3. Tirsdag den 5. juni 2018 kl. 19.30

Din helt personlige mentor session skal afholdes senest 4 uger efter 4. modul er frigivet:

Hvem kan deltage?

Giv slip på den indre dommer – 4 trin til mere ro og livsglæde kurset er for alle, som har lyst til at gøre en indsats for at give slip på den indre dommer og for at blive gladere for sig selv og sit liv.

Der er hverken krav om forberedelse eller forkundskaber for at tilmelde sig.

Der er plads til 20 deltager på holdet.

 

Hvor meget tid skal jeg bruge derhjemme

Udover den tid du bruger på modulerne og bonus materialet, skal du forvente ca. 20-30 minutters hjemmearbejde om dagen med meditationer og refleksioner, for at få det optimale ud af kurset.

Hvad så, hvis jeg ikke kan nå det hele på 8-uger?

Du har kurset til evig tid, og kan bruge den tid du ønsker. Bonusmaterialet kommer ind i det fælles forum, og der vil komme mere bonusmateriale til efterhånden, så du kan altid vende tilbage til kurset igen og igen.

Hvis du er i tvivl om noget, eller hvis du har spørgsmål inden din tilmelding, så kontakt mig på mail@liselottetrujillo.dk eller telefon 60709074.

Hvad koster “Giv slip på den indre dommer – 4 trin til mere ro og livsglæde” -kurset?

1.497 kr.

Du kan vælge at betale hele beløbet ved tilmelding eller du kan betale i 2 eller 3 rater. Raterne bliver automatisk trukket på dit kort med 30 dages mellemrum:

Hvilke fordel er der ved et, at det foregår online?

Dette kursus er for dig, der har brug for et kursus, hvor du selv kan bestemme hvor og hvornår du deltager. På den måde kan du tage de enkelte moduler, når det passer ind i din hverdag.

→ Du kan have det med overalt, det er aldrig længere væk end din mobil, din pc, eller din tablet.

→ Du kan sidde helt afslappet hjemme hos dig selv i pyjamas og med uglet hår og være med

→ Du kan vende tilbage til kurset og tage det flere gange, hvis du har lyst. Det er nemlig dit til evig tid.

→ Du får ekstra value for money gennem bonusinterviews og andet materiale, der bliver lagt på efterhånden

→  Du behøver ikke at finde parkering, frygte ulvetimer og sørge for børnepasning før du kan deltage.

Kort sagt: Nu er det dig, der bestemmer over din tid og hvornår du vil tage modulerne!

Deltagerne fortæller om kurset

Bente fortalte efter kurset:

Jeg er ikke så hård ved mig selv mere og mit forhold til andre mennesker er blevet mere afslappet. Jeg føler, at jeg kan være mere mig selv og at jeg ikke behøver at holde en superkvinde facade. Det har været særligt overraskende for mig, hvordan jeg er blevet mere tolerant over for mennesker, som jeg tidligere havde det ret anstrengt med. Det har været spændende med de forskellige meditationer. Og så er det gået op for mig, hvor vigtigt det er, at din stemme er behagelig at lytte til. Jeg har fået meget mere ud af kurset end forventet.

Derfor tilmeldte Helle sig “Giv slip på den indre dommer – 4 trin til mere ro og livsglæde”

Jeg har tilmeldt mig kurset – Giv slip på den indre dommer – 4 trin til mere ro og livsglæde – fordi jeg har et inderligt ønske om at finde en indre ro og større kærlighed til mig selv og en accept af, at jeg er god nok lige præcis som jeg er. At jeg ikke skal være på en bestemt måde, for at folk omkring synes om mig, men at det er ok, blot at være mig. Og samtidig ønsker jeg også at finde en indre ro, når jeg står overfor svære situationer, f. eks i mødet med andre mennesker, hvor jeg føler mig presset. Jeg har brugt mindfulnessmeditation dagligt i et år nu og det har givet mig rigtigt meget godt. Og mindfulness håber jeg vil være en del af mig resten af mit liv. Jeg har stiftet bekendtskab med Loving Kindness og kan mærke, at det prikker til noget dybt inde og det vil jeg gerne udforske nærmere. Give mig selv den gave at opnå en større kærlighed til mig selv og mine medmennesker.

Jannie har igen fået et kærligt forhold til sin søster

Jannie er midt i livet, og bor alene sammen med sin mand, fordi børnene er flyttet hjemmefra. Hun har i mange år gerne villet have et bedre forhold til sin storesøster, men vidste ikke helt, hvordan hun skulle gribe det an.

Jannie var med på mit Online kursus Giv slip på den indre dommer – 4 trin til mere ro og livsglæde . Og det har gjort en stor forskel for Jannie.

Jannie siger:

Vi har i mange år haft problemer med at være i samme rum til fødselsdage og sådan. Jeg følte altid, at hun opførte sig belærende og bedrevidende over for mig. Og set i bakspejlet, kan jeg da godt se, at jeg ligesom har været den lille passive søster. Men vi faldt ligesom bare helt automatisk ind i de samme gamle roller, hver gang vi var sammen.

Jeg har nok egentligt gået og ærgret mig i mange år over, at vores forhold ikke var bedre. Vi er trods alt søstre, og vi har været meget tætte som børn.

Mens vores børn boede hjemme, var der ligesom ikke tid til så meget andet, men efter de er flyttet hjemmefra fik jeg lyst til at gøre noget ved det.

Det er en meget interessant og overraskende viden, der ligger bag kurset – og på mange måder giver det bare mening. Men jeg ville aldrig have kunne komme frem til det selv. Jeg var egentligt lidt skeptisk i starten med det der online noget, men jeg har godt nok været rigtig glad for det. Nu kan jeg jo gå tilbage og høre det igen, hvis der lige er noget jeg skal have gentaget eller bekræftet.

Det har gjort en kæmpe forskel for mig med kurset. Det har været den helt rigtige måde at få et bedre og mere kærligt forhold til min søster igen. Jeg fik på kurset et helt nyt perspektiv på, hvordan jeg kunne gribe det an og en helt ny måde at se min søster på. Hun er selv blevet lidt interesseret i, hvad det er jeg har lært, da hun også kan mærke en forandring på mig.

Meditationerne bruger jeg stadig dagligt, for jeg bliver bare i så godt humør af at lave dem. Og det er selvfølgelig ikke kun min søster der har fået glæde af mit gode humør. Det har hele min familie.

Maibritt er blevet mere reflekterende

Det har været rigtig rart, at det foregik online. Så har jeg kunnet tage kurset, når jeg havde tid, og vende tilbage, når der lige var noget jeg ville høre igen. Jeg er blevet mere reflekterende og ikke så hurtig til at dømme mig selv og andre i min omgangskreds, og det giver mig en ro jeg ikke har haft før. Jeg er blevet meget mere tålmodig med min mand og mine børn, og er ikke den ”sure” mor mere – i det hele taget synes jeg at hverdagen kører lidt mere roligt. Det har også været noget af en øjenåbner, at jeg selv har så stor indflydelse på mit eget humør.  

Flere deltager Udtalelser

Online kurset har helt konkret givet mig mere rummelighed og venlighed – både over for mig selv, men i særdeleshed også over for andre. Det har givet mig mere nærvær i sociale relationer, men også mere nærvær og fokus, når jeg udfører en opgave. Jeg har desuden fået lettere ved at være i større forsamlinger, hvor jeg nu som en naturlig følgesvend har kærlig-venligheds meditationen med mig.

Det har betydet meget, at jeg har haft det hele online, og har kunnet lytte til det og arbejdet med det, når det har passet ind i min hverdag, og synes det er fantastisk at jeg har det for altid, så jeg kan gøre det igen og igen.

Jeg vil virkeligt gerne anbefale det til andre og har allerede gjort det. Det er fordi jeg virkeligt har følt at det har gjort en forskel for mig, og skruet gevaldigt ned for min indre dommer. Som jeg også tidligere skrev, så er det fantastisk at man kan lave øvelser, og lytte til teorierne og meditationerne, når det passer bedst ind i hverdagen.

Det var virkeligt fint med mentorsamtalen med dig. Den fik jeg virkeligt meget ud af. Tak…!

T.K.

GemGem

Back To Top