skip to Main Content

Narrative samtaler

 

 

Narrative samtaler – når du ønsker individuel hjælp til udfordringer, der fylder for meget, og som bliver ved med at dukke op.

Nye perspektiver på dit liv

En personlig samtale er for dig, der gerne vil slippe ud af dine egne eller andres negative fortællinger om dig selv, så du får et nyt perspektiv på, hvem du er og hvor du kommer fra – og hvor du skal hen.

Et samtaleforløb kan give dig en bedre følelse af dig selv og dine værdier, så du mere bevidst kan påvirke dine tanker, følelser og handlemuligheder i en bedre retning.

Fjerne søvnproblemer med Lise Lotte TrujilloDer findes ikke en rigtig måde at leve sit liv på, for hvad der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden. Det vigtige er, at du kommer tættere på det liv, du inderst inde ønsker at leve, og som stemmer overens med dine egne værdier.

Vi er som mennesker defineret af vores relationer. Var der ikke andre mennesker i vores liv, var vi jo helt alene. Samtalerne bygger derfor på, at du som menneske er social og at du skaber din identitet i relationer til andre mennesker. Derfor er det også over tid muligt for dig at forandre dig selv og dit forhold til dine relationer ved at øve dig på at fortælle andre historier om dig selv, end dem du kan komme til at sidde fast i i hverdagen.

Sidder du fast i et problem?

Den personlige samtale med mig foregår som en respektfuld og ikke-dømmende samtale, der søger at skille problemet fra personen, så det er problemet, der er problemet og ikke dig selv. Når problem og menneske skilles fra hinanden, er det meget lettere at forholde sig til tingene og det giver plads til, at der kan opstå andre fortællinger om problemet. Vi kender alle bemærkningen om, at ”det er typisk mig, at ….”. Det kan godt være, at det er typisk dig – men måske er det bare en forklaringsmodel. Det kunne jo være, at det ikke var typisk dig, og det kan du bruge samtalerne til at finde ud af, i stedet for at sidde fast.

Nogle gange sker det jo, at vi kommer til at sidde fast i nogle følelser, der kan være skabt af de fortællinger vi har om os selv, om vores liv og om vores valg. Det er bare ikke altid, at fortællingerne er sandheden, selvom det godt kan føles sådan. Gennem en personlig samtale kan vi sammen kigge på, om der kunne være andre måder at fortælle historien på, så du fremover bliver bedre til at tage stilling til, hvad fortællingen rummer og påvirke historien, hvis du synes den skal være anderledes. Det kan også gøre dig bedre til at forudse og foregribe, så andre ikke løber med fortællingerne om dig. Det kan give nyt perspektiv på dine livserfaringer og gøre dig friere i dine tanker, følelser og handlemuligheder fremover.

Gratis vejledning

Få 15 minutters gratis vejledning af mig, og find ud af om individuelle narrative samtaler er noget for dig.

Pris for narrative individuelle samtaler?

Personlig fremmøde i Lystrup 55-60 minutter: 750 kr.

 

 

Online narrative samtaler pr. telefon 55-60 minutter: 600 kr.

 

 

Back To Top